In 1987 werd in Hardenberg – op initiatief van de Hardenberger politiek – begonnen met één betaalde kracht en enkele vrijwilligers. Als doelstelling gold: “Bevorderen van het hergebruik van goederen en reststoffen en het creëren van werkgelegenheid”.

De inzameling van de gebruikte artikelen werd in eerste instantie alleen in de gemeente Hardenberg gedaan met behulp van een tractor met platte aanhangwagen. Aan de Burgemeester Schuitestraat werd een verkooppunt gesticht.

In de loop der jaren is het aantal medewerkers in loondienst flink toegenomen. Momenteel zijn er 18 mensen die er hun dagelijkse werk vinden met behulp van enkele vrijwilligers.

In 1993 werd met de toenmalige gemeente Avereest een overeenkomst gesloten om alle grof huishoudelijk afval op te halen, ook al was dat niet voor hergebruik geschikt. Ook de toenmalige gemeente Gramsbergen sloot zich hierbij aan. Maar toen de Rova in deze regio de vuilinzameling overnam richtte de Kringloop zich uitsluitend op het aanbod van bruikbare goederen. Wij zamelen elektro-apparaten in voor reparatie en verkoop. Mocht dit niet lukken, dan wordt dit aangeboden aan wecycle.nl

Het winkelbestand kreeg in de loop der tijd eveneens uitbreiding. Was er eerst aan de Burgermeester Schuitestraat een verkooppunt, al gauw werd ook aan de Bruchterweg in Hardenberg een winkel geopend met de naam ” ’t Keerpunt “.

In 2009 werd een complete winkel aan de Langewijk in Dedemsvaart geopend. In 2013 hebben we ons ook gevestigd in het Duitse Uelsen onder de naam Kringloop GmbH.Door de jaren heen heeft de Kringloop bewezen dat hergebruik een belangrijke plaats heeft gekregen, gelet op de inbreng en verkoop van gebruikte goederen.

Per 1 juli 2021 is Kringloop Dedemsvaart zelfstandig verder gegaan.
Publicatiestukken ANBI 2022
Publicatiestukken ANBI 2021
Publicatiestukken ANBI 2020
Publicatiestukken ANBI 2019
Publicatiestukken ANBI 2018
Beleidsplan 2019-2025